<- Home| About | Location | Winners | Regulations | Sponsors | Records | Youtube |
| Despre | Locatie | Palmares | Regulament | Sponsori | Arhiva |

  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014| | Home | Contact |
2012
Editia a XVII-a
  - 14 - 20 mai 2012
Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti


Bulgaria


Italia


Malta


Rusia


Elvetia


Romania


Turcia


Japonia

Spania

India

Serbia

S.U.A.

Suedia

Macedonia

Ucraina
 

REGULAMENT PENTRU ROMANI - 2012
Atentie: Regulamentul pentru straini este diferit, din punct de vedere al continutului, fata de cel valabil pentru participantii romani.

Descarca regulamentul si anexele pentru romani Descarca...
(click dreapta, save target us...)

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII
TI AMO
TROFEUL INTERNATIONAL APOLLO MUSIC ONESTI
EDITIA A XIV-A , ONESTI, Romania, 2012

REGULAMENT

Asociatia Nationala a Caselor de Cultura Primaria Mun. Onesti ale Sindicatelor din Romania

Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti Televiziunea Romana-
Radio-Romania

FESTIVALUL ȘI CONCURSUL INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII TI AMO TROFEUL INTERNATIONAL APOLLO MUSIC ONESTI EDITIA A XVII-A , ONESTI, ROMANIA, 2012

REGULAMENT

Casa de Cultura a Sindicatelor si Primaria Municipiului Onesti organizeaza in perioada 14-20 mai 2012, editia a XVII-a, a Festivalului și concursului international de muzica usoara pentru copii TI AMO, Onesti, Romania.
TI AMO este un festival și concurs de interpretare si creatie care isi propune sa promoveze prin intermediul spectacolelor, transmisiilor Radio-TV, copii talentati in interpretarea muzicii usoare romanesti specifice varstei lor. Prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, dorim legarea de prietenii trainice intre copiii participanti iar prin Onesti, zona Trotus si Moldova, Romania sa fie cunoscuta si apreciata peste hotare.
I. Reguli de concurs pentru sectiunea INTERPRETARE
Concursul se adreseaza copiilor cu varste intre 6-14 ani pe trei categorii:

- 6 - 8 ani,
- 9 - 11 ani,
- 12 - 14 ani.
Pentru fiecare categorie de varsta se vor acorda premii si mentiuni.
Trofeul International Apollo Music Onesti se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de varsta, care prin evolutia sa a reusit sa se evidentieze in mod cu totul deosebit. Se pot acorda si premii speciale in functie de optiunile presei, posturilor de televiziune si radio sau organizatiilor de profil, sustinute de sponsori.

CRITERII DE JURIZARE PENTRU INTERPRETARE :

I. CALITATI VOCALE SI INTERPRETATIVE :
A - Intonatie, claritate timbrala, amplitudine vocala,dictie si emisie vocala ;
B – Stil interpretativ specific varstei privind expresivitatea melodiei si continutul textului ;

II. PREZENTA SI MISCARE SCENICA :
A- In timp ce canta sa realizeze miscari strict necesare sustinerii interpretarii, in special prin mimica si expresivitatea miscarii bratelor (6-8 ani) sau sa execute miscari coregrafice elaborate care sa puna in evidenta expresivitatea melodiei si continutul textului (9-11 ani, 12-14 ani) ;
B - Nu trebuie sa arate emotie si disconfort ;
C- Costumatie adecvata varstei si cantecului ales;

III. RELATIA CU PUBLICUL :
A - Cantecul sa fie de show, de regulă într-un ritm miscat ,sa corespunda particularitatilor de varsta si temperamentale (melodie si text), sa exprime preocuparile si aspiratiile copiilor ;
B - Evolutia sa fie placuta, sa contina elemente originale si sa incite publicul ;
C- Cantecele vor fi interpretate in limba romana sau partial(o singură strofă) intr-o limba de circulatie internationala.
Fiecare concurent este evaluat pe baza celor trei criterii cu note de la 10 la 1.
III. CRITERII DE JURIZARE PENTRU CREAȚIE :
a). Participa la creatie numai piesele intrate in concursul de interpretare in urma preselectiei, care sunt in prima auditie.
b). Melodia si textul sa fie adecvate varstei concurentului.

IV. Preselectia
Pentru ediția a XVII-a 2012 preselecția se va realize în două etape:
1. Preselecție zonală conform unui grafic de desfășurare ce va fi afișat din timp pe site-ul www.tiamo.ro .
În perioada 1 iulie – 15 noiembrie fiecare concurent trebuie să se înscrie online (nume, prenume, vârsta, localitatea, telefon) fără să achite taxa de preselecție aceasta urmând a fi încasată inaintea evoluției în preselecție.
2. Preselecția finală va avea loc la Onești, la Casa de cultură a sindicatelor în data de 7 aprilie 2012.
1. Suportul muzical va fi numai pe CD în format audio CD.

2. După preselecția finală se vor trimite obligatoriu urmatoarele date (conform Anexei nr. 3):
a). Numele si prenumele concurentului, varsta;
b). Tara, numere de telefon la care poate fi contactat;
c). Data nasterii;
d). Titlurile pieselor;
e). Adresa;
f). Copie dupa certificatul de nastere a concurentului;
g). Numele insotitorului (o singura persoana) cu numar de C.I./B.I./ Pasaport;
h). Scurta descriere a activitatii concurentului (prezente radio-TV, participari la alte concursuri, premii obtinute);
i). O fotografie color, in prim plan pe fundal deschis;
Piesa selectata de juriu va fi obligatoriu interpretata in concurs. Textele cantecelor vor fi transcrise in engleza (traducere libera). Pe fiecare pagina vor fi notate (conform Anexei nr. 2):
3.Calitatile cerute cantecului:
a). Sa fie adecvate varstei si temperamentului concurentului iar textul sa exprime preocuparile si aspiratiile copiilor;
b). Sa fie vesele, tempo miscat, care sa induca buna dispozitie in randul spectatorilor, sa se adreseze ca mesaj si interpretare puterii de intelegere a copiilor ;
c). Nu se admit cantece de larga circulatie din repertoriul national si international al adultilor;
d). Nu se admit piese muzicale din repertoriul muzicii culte (simfonic, opera, opereta, etc.) ;
e). Concurentul roman poate interpreta piesa intr-o limba straina dar numai o strofa .
f). Materialele trimise la preselectie nu se returneaza.
g) Durata cântecului nu trebuie să depășească 3’30.

4. Obligatii si taxe :

a)Organizatorii asigură gratuit cazare și masa pe perioada desfășurării concursului tuturor concurenților și a unui singur însoțitor.
b). Taxa de preselectie este de 50 lei si se achita inaintea evolutiei concurentului.
c) Taxa de participare : 100 lei se va vira in contul
RO36 RNCB 0030 0138 2490 0001 BCR SUCURSALA ONESTI sau trimite prin mandat postal pe adresa Casei de Cultura a Sindicatelor Onesti, str. Culturii nr. 1 cod: 601081, jud. Bacau, Loc. Onesti, pana la data de 10 mai 2012.

Concurentii pot participa la oricare din centrele de preselectie.
Concurentii care din motive deosebite nu s-au prezentat la preselectia zonala pot participa direct in preselectia finala cu conditia achitarii taxei de 150 lei.

CONDITII GENERALE
Concurentii selectati pentru concurs vor primi invitatia pe baza careia vor participa la editia a XVII-a a Festivalului și Concursului International TI AMO 2012, numele lor figurand si pe site-ul festivalului www.tiamo.ro

Negativele pot contine si backing vocal dar realizat pe o linie melodica diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).

Concurentul trebuie sa detina acordul scris al compozitorului si textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare in timpul si dupa desfasurarea festivalului, conform contractului remis. Compozitorul si textierul nu-si pierd dreptul de autor asupra piesei (conform Anexei nr. 4)

Concurentii admisi care sunt proprietarii cantecului vor incheia prin intermediul insotitorului un contract, prin care renunta la orice pretentii materiale privind difuzarea audio-video in timpul si dupa desfasurarea festivalului.
Concurentii care nu au acordul scris al autorilor cantecului vor trimite un act notarial prin care se obliga sa suporte eventualele pretentii materiale solicitate de acestia.
Nu se admit grupuri vocale. Daca concurentul face parte dintr-un grup vocal care evolueaza in afara concursului, acesta va putea canta in grup numai dupa incheierea concursului.

Nerespectarea acestor cerinte atrage dupa sine eliminarea din concurs.
Organizatorii festivalului suporta cheltuielile de cazare si masa a tuturor concurentilor si a cate unui insotitor incepand cu data de 16.05. 2012 pana la data de 20.05.2012 astfel :
Deciziile juriului de concurs si preselectie sunt irevocabile si nu pot fi contestate.

Numarul de concurenti va fi stabilit de organizatori in functie de valoarea concurentilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei de Cultura a Sindicatelor, str. Culturii, nr. 1, Onesti, cod 601081, judetul Bacau – tel./fax : 0040 234 311591 sau prin internet la adresa e-mail : tiamo.onesti@k.ro si tiamo_onesti@yahoo.com ; WEB: www.tiamo.ro

Presedinte si membru fondator TI AMO
Director al Casei de Cultura a Sindicatelor
Onesti – Romania
Prof. Teodor Adobricai

SusTop

REGULATIONS FOR FOREIGN - 2012
Warning: The regulament is diferent for foreign

Download the regulations and apendix for foreign Download...
(right click, save target us...)

THE INTERNATIONAL POP MUSIC FESTIVAL FOR CHILDREN
TI AMO
THE INTERNATIONAL TROPHY APOLLO MUSIC ONESTI
THE XIV–th EDITION , ONESTI, Romania, 2012

REGULATIONS

THE INTERNATIONAL POP MUSIC FESTIVAL FOR CHILDREN
TI AMO THE INTERNATIONAL TROPHY APOLLO MUSIC ONESTI
THE XVII–th EDITION , ONESTI, ROMANIA, 2012

REGULATIONS

The Cultural Club of the Trade Unions and the Onesti Townhall organise the XVII – th edition of the International Pop Music Festival for Children TI AMO, Onesti, Romania, between the 14 –20-th of May, 2012.

TI AMO represents an interpretation and creation contest and its target is to promote the gifted children and their performance regarding pop music, to release songs specific to their age through entertainment, show, radio-TV broadcasts, in order to be received by the audience. On one hand, this festival offers the framework for some real talents and on the other hand , the cultural-artistic exchanges will lead to a strong friendship between the competitor-children, thus, Onesti , the Trotus area and Moldavia as well as Romania to be well-known abroad.

I. CONTEST REGULATIONS FOR THE INTERPRETATION SECTION

The contest is made up of three age categories :
- 6-8 years old,
- 9-11 years old,
- 12-14 years old.
For each age category prizes and honourable mentions will be granted. The International Trophy APOLLO MUSIC Onesti will be awarded to only one competitor who stands out from other competitors, regardless of the age category. Other special prizes will be awarded depending on the press’s choice, radio’s and TV’s option, or organisations supported by sponsors.

II. CRITERIA FOR SELECTION AND FOR THE JURY

a). The song has to be specific for entertainment, show, to be in accordance with age and music (song and lyrics), to express the concern, care and aspiration of the children ;

b). The performance has to be original, inspired and to delight the audience;

c). Intonation, timbre clearness or distinctness, vocal amplitude;

d). Vocal performance of the song in accordance with age of the child especially regarding the expressiveness of the song and of the lyrics;
e. Is not allowed a performance on stage in a bad condition, emotional condition or discomfort ;
f). The dressing up (clothing) for the performance on stage has to be adequate to the age and in accordance with the song ;

III. RULES FOR CREATION SECTION
a). The song must be on first hearing and represents the song chosen at the pre-selection of the interpretation contest.
b). The owners of the song (composer or parents) will send a statement authenticated by the Notary Public ( according to Appendix no.1).
c). The song and the lyrics must be in accordance with the age of the competitor.
d). The children will be awarded prizes (the first, the second and the third prize) and the composer will receive a diploma.
e). Pre-selection registration fee: 60 Euro
IV. PRESELECTION
1. The songs will be only on CD, each competitor being able to send two songs recorded pozitive and negative. The song selected by the jury will be binding performed on stage during the contest. The lyrics of the songs will be translated in English (free translation) or in Italian (free translation) . On each page the following will be noted (according to Appendix no 2) :
a). Surname and first name of the competitor ;
b). Age category ; Country ;
c). Surname and first name of the composer ;
d). Surname and first name of the lyricist ;
Is not allowed to use the initial letters for surname and first name.
2. It is compulsory for the competitor to send the following data (according to Appendix no. 3 ) :
a). Surname and first name of the competitor ; Age ;
b). Country ; Phone numbers in order to be contacted ;
c). Date of birth ;
d). Name of the songs;
e). Address ;
f). Copy of birth certificate belonging to the competitor ;
g). Name of the accompanying person for the child (only one person ) with the number of Identity card / Passport ;
h). A brief description of activity of the competitor ( radio-TV, other competitions, other prizes obtained by the competitor) ;
i). A colour photography, forefront on light background ;
Optional: a DVD with the competitor in the city/town where he/she is living, which contains a message from the competitor and parents of competitor (maximum 2 minutes) can be sent. Optional : a CD which contains one or two songs belonging to one or more representative artists (floklore, pop music, rock, etc.) belonging to the country from which the competitor is coming can be sent.
3.The qualities requested for the song :
a). To be in accordance with the age and spirit of competitor and the lyrics must express the care, concern and aspiration of the children ;
b). To be joyful, in rhythm, to lead to good spirits, the message of the song to be according to the power of understanding at children level ;
c). Songs widely circulated belonging to adults national and international repertory are not allowed ;
d). No music allowed in the repertoire of music (symphonic, opera, operetta, etc.).
e) the application tax for pre-selection is 60 Euro
V. GENERAL CONDITIONS
The closing date/limit date for receiving the materials necessary for preselection ( CD, lyrics, personal data ) is 16 .03.2012.
The competitors selected for contest will receive the invitation as a base of their participation to the XVI -th edition of the International Pop Music Festival for Children TI AMO 2012, their names can be found on the site of the festival : www.tiamo.ro

The negatives may contain vocal backing which has to be achieved on a melodic line different from the one performed by the competitor (especially to refrains).

The competitor must have the written agreement of the composer and lyricist regarding the assignment of the copyright for broadcasting during the festival and after the festival , according to the delivered contract. The composer and lyricist will not lose the copyright for the song (according to Appendix no. 4).

The competitors accepted and who are the owners of the song are obliged to conclude a contract through the accompanying person, in this way announcing their waiver to any material claims regarding the audio-video broadcasting during the festival and after the festival.

The competitors who wil not have a written agreement with the authors of the song, must send a notary public document . This document has the role of compulsory regulation for the competitors and obliged them to bear the material claims in case that authors of the song requested such kind of claims.

Vocal groups are not allowed in the competition. In case that the competitor belongs to a vocal group that performs out of contest, the competitor will have the opportunity to sing together with his vocal group after the end of contest.

The non-observance of these requirements entails the elimination of competitor from this contest.

The organizers offer the accommodation and transport for the competitor plus for one accompanying person during the entire period of staying in Romania. The foreign delegations who will come by plane ( on the Otopeni International Airport) or by train ( on the North Railway Station from Bucharest, on the Railway Stations from Adjud Onesti and Bacau will be taken over by the organizers from their arrival places. The details will be settled by phone , fax or by e-mail. The accompanying person of the foreign competitor will announce the precise date and the arrival place in Romania, in order to be taken over by the organizers.
The arrival of the foreign competitors in Onesti will be on May 14, 2012 and the departure from Onesti will be on May 20, 2012 at 6 a.m.

The decisions of the contest Jury and of the preselection Jury shall be irrevocable and final. No contests/disputes are allowed.

The number of competitors shall be settled by the organizers depending on the competitors value.

For additional information, please contact the headquarters of Onesti – Trade Unions Cultural Club using the following address :

Casa de Cultura a Sindicatelor, str. Culturii, nr. 1, Onesti, cod 601081, jud. Bacau , phone/ fax : 0040 234 311591 or by Internet using the following address :
e-mail : tiamo.onesti@k.ro ; WEB: www.tiamo.ro

President and Founding member of TI AMO
Director of Trade Unions Cultural Club
Onesti – Romania
Prof. Teodor Adobricai

SusTop